адв. Борис Йовчев

адв. Борис Йовчев

Вътрешноправното прилагане на Договорa за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати

Настоящата разработка разглежда въпроса при какви обстоятелства Конституцията на Република България (КРБ) във връзка с договора за екстрадиция и ЗЕЕЗА легитимира компетентните органия на Република България да постановят екстрадирането на български гражданин в САЩ.

публикации: