Вътрешноправното прилагане на Договорa за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати

Конституционни проблеми при ратифициране на смесени споразумения между ЕС и държавите членки от една страна, и трета държава от друга

Какво става, когато увреденият е надарен?
Компенсират ли дарения от трети лица имуществените вреди на пострадалия, освобождавайки деликвента от задължението му за репарация на щетите?

За практическото обучение във висшето образование