адв. Борис Йовчев

адв. Борис Йовчев

За практическото обучение във висшето образование

Е труд, в който адвокат Борис Йовчев отправя предложение за интензивно внедряване на практическо обучение във висшата образователна система на Р. България, като за основа на разработката служи примера на Германия в областта на юридическото образование. 

публикации: